Jak można było przeczytać w Historii naszej parafii, powstała ona prawnie w roku 1925. Zarząd nad parafią stanowili do roku 1967, proboszczowie koźmińskiej Fary.

Pierwszym proboszczem ustanowionym dla parafii św. Stanisława B. M. był w roku 1967 Ks. Stanisław Goj.

I. Księża Proboszczowie :

Ksiądz Prałat Stanisław Goj.

J. E. Ks. Bp Teofil Wilski z Ks. prałatem podczas zakończenia wizytacji X.1997 r.

 

Urodził się 24 sierpnia 1925 roku w Doruchowie. Jego rodzice, Jakub i Marianna, byli rolnikami. Szkołę Podstawową ukończył w swej rodzinnej miejscowości. Dalszą naukę przerwał we wrześniu 1939 roku wybuch II wojny światowej. Ze względu na młody wiek został skierowany przez władze okupacyjne do prac przymusowych w Międzyborzu koło Sycowa. Po wojnie wraca do rodzinnego Doruchowa i kontynuuje naukę w Gimnazjum i Liceum w pobliskim Ostrzeszowie. Maturę zdaje w roku 1948.  Wychowany w duchu prawdziwej pobożności przez swoich rodziców i mając za sobą czas życiowych doświadczeń spowodowanych czasem wojny decyduje się na wstąpienie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po dwóch latach pobytu w Gnieźnie, gdzie studiowano filozofię i dalszych studiach w Poznaniu, zostaje wyświęcony na kapłana w roku 1954. Święcenia kapłańskie ze względu na remont katedry poznańskiej otrzymuje w Farze w Poznaniu z rąk Ks. Biskupa Franciszka Jedwabskiego. Po święceniach zostaje skierowany przez Władzę Duchowną do pracy jako wikariusz w parafiach : Czarnków /1954-1956/, Gostyń /1956-59/, Środa Wlkp. /1959-65/, Szamotuły /1965-1967/.

Z dniem 1 lutego Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak kieruje Ks. Stanisława do pracy w Koźminie Wlkp. Po śmierci Ks. Kanonika Marcina Poczty następuje rozdzielenie w Koźminie urzędu proboszcza: na parafię św. Wawrzyńca /i tu przychodzi Ks. Mieczysław Ratajski/ i parafię św. Stanisława BM, którą obejmuje Ks. Stanisław Goj.

Ks. Stanisław Goj jest pierwszym samodzielnym proboszczem tej parafii. Musi nie tylko zająć się odnowieniem budynku kościoła, ale musi też zatroszczyć się o zjednoczenie nowej parafii wokół świątyni. Tej pracy oddaje się z wielkim zapałem i z całym sercem. Kościół w chwili przejęcia przez nowego proboszcza nie posiada instalacji elektrycznej, jest w stanie wielkiego zaniedbania. Nowy proboszcz nie posiada probostwa ani jakichkolwiek pomieszczeń do zamieszkania, czy prowadzenia katechezy. Dzięki samozaparciu, dzięki silnej woli potrafił zjednoczyć parafian i z ich pomocą dokonuje remontu kościoła klasztornego przystosowując go do życia parafialnego. Remontuje drewniany kościółek św. Trójcy przy ulicy Poznańskiej, który groził zawaleniem. Powstaje nowy parkan wokół cmentarza. Przy ulicy Klasztornej udało się zakupić działki, gdzie na starych fundamentach powstaje nowy budynek probostwa, następnie na kolejnej działce Dom Katolicki z mieszkaniami dla Księży Wikariuszy. W 1982 roku parafia otrzymała nowe dzwony : Maria, Stanisław i Walenty. Podczas stanu wojennego związanego z czasem przełomów społecznych w naszej Ojczyźnie dzięki inicjatywie p. Wolniaka nawiązuje Ks. Stanisław współpracę z parafią św. Mikołaja w Bellheim w Niemczech. Znajdują się tam wspaniali przyjaciele Ks. Monsignore Felix Hirsch, dziekan z Bellheim i państwo Irma i Eugen Geissertowie, którzy razem z Ks. Stanisławem pomagają ludziom, a przy naszym kościele powstaje jako wspólne dzieło, Grota Matki Bożej. Na Osiedlu Tysiąclecia zostaje postawiony pomnik św. Stanisława BM.

Ks. Stanisław Goj w roku 1979 został wicedziekanem dekanatu koźmińskiego, a od 1988 roku Dziekanem. W roku 1995 został mianowany honorowym Kapelanem Ojca Świętego, czyli prałatem. W roku 40-lecia kapłaństwa uhonorowano Ks. Prałata medalem „Za zasługi dla Ziemi Koźmińskiej”. Wielki był też wkład pracy Ks. Prałata Stanisława w prace przygotowawcze do ogłoszenia św. Wawrzyńca, Patronem Miasta Koźmina Wielkopolskiego. Ks. Stanisław Goj był też przez wiele lat członkiem Towarzystwa Miłośników Koźmina.

 

Zmarł nagle 8 października 1997 roku. Podczas pogrzebu w dniu 11 października Ksiądz Biskup Diecezji Kaliskiej Stanisław Napierała powiedział : „Ksiądz Prałat Stanisław Goj był dobrym Pasterzem, dobrym rządcą parafii, dobrym dziekanem, troskliwie opiekował się kapłanami. Był też dobrym Polakiem, całym sercem oddanym Ojczyźnie, a szczególnie tej, której na imię Koźmin Wielkopolski”.

Ks. Biskup Stanisław Napierała wyznaczył z dniem 25 października 1997 roku, jako drugiego proboszcza parafii św. Stanisława BM w Koźminie Wlkp. Ks. Marka Spychałę, dotychczasowego proboszcza w Rogaszycach k/Ostrzeszowa.

Ks. Prałat Marek Spychała.

Urodził się dnia 20 lutego 1946 roku w Poznaniu. Rodzice Tadeusz i Marta z d. Dłużewska byli pracownikami biurowymi. Ks. Marek kończył Szkołę Podstawową nr 39 w Poznaniu w roku 1960. Tego samego roku zostaje przyjęty do I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego. Liceum kończy w roku 1964 zdaniem egzaminu maturalnego. W latach 1964 – 1970 odbywa studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjmuje w dniu 23 maja 1970 roku z rąk Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Jako wikariusz pracuje w następujących parafiach : Pniewy, par. Św. Wawrzyńca 1970 – 72, Rogoźno  VII-X.1972 , Miejska Górka 1972-76, Ostroróg k/Szamotuł 1976-78, Stęszew 1978 – 81, Poznań, par. Bożego Ciała 1981- 1983. Dekretem Ks. Arcybiskupa Jerzego Stroby, z dniem 8 maja 1983 obejmuje jako proboszcz parafię Rogaszyce i Kochłowy w dekanacie ostrzeszowskim.  /cd w opracowaniu/ - od 25 października 1997 r. -  proboszcz parafii w. Stanisława Bp i M w Koźminie Wlkp.

 

 

II. Księża  Wikariusze :

 

/w opracowaniu/

1.      Ks. Jerzy Biegański                            -            1967 – 1967

2.      Ks. Czesław Wojciechowski            -            1967 – 1968

            Od roku 1978  jest proboszczem w parafii św. Michała Archanioła w Czempiniu. Jest Kapelanem honorowym J.Św./prałatem/ i kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu. 64-020 Czempiń, ul. Kościelna 1,  Zmarł 24 stycznia 2009 roku.

3.      Ks. Ryszard Bogusz                         -            1968 – 1971

            Od roku 1971 pracował na misjach w Afryce, w Kamerunie. Od roku 2001 przebywa w Polsce na leczeniu. Obecnie mieszka w Domu Księży Emerytów w  /61-063/ Poznaniu, ul. Sędziwoja 46.

4.      Ks. Andrzej Ignaszewski                  -            1971 – 1973  

            Zginął w wypadku samochodowym w roku 1980. 

5.      Ks. Jerzy Stachowiak                       -            1973 – 1975   

            Proboszcz w parafii św. Katarzyny we Wronkach od roku 1990.. Kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej w Środzie. Duszpasterz Więziennictwa. 64-510 Wronki. ul. Sierakowska 5.            

6.      Ks. Ryszard Penczyński                    -            1975 – 1977   

            Proboszcz w parafii Mochy, ul. Spokojna 6. 64-234 Przemęt

7.      Ks. Roman Faltin                              -            1977 – 1980    

            Proboszcz w parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Wieruszowie, ul. Kuźnicka 11, 98-400 Wieruszów. Zmarł 17 października 2008 roku .

8.      Ks. Wojciech Wolniewicz                 -            1980 – 1982

                Od roku 1994 - proboszcz Fary Poznańskiej. Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu. Moderator Poznańskiej Sodalicji Mariańskiej. 61-779 Poznań, ul. Klasztorna 11. e-mail: fara@archpoznan.org.pl  

9.      Ks. Roman Cichoń                           -             1982 – 1984

10.  Ks. Czesław Jędroszka                     -             1984 – 1987

                W 1998 został proboszczem parafii Nowa Wieś Książęca. Parafia pod wezwaniem Świętej Trójcy. Adres : Nowa Wieś Książęca nr 81. 63-640 Bralin.

11.  Ks. Robert Tietz                               -             1987 – 1989

                Od lipca 2002 roku proboszcz parafii św. Wawrzyńca w miejscowości Ostrówek 27. 98-406 Ostrówek.

12.  Ks. Wojciech Kaźmierczak               -             1989 – 1991

                

13.  Ks. Aleksander Gendera                   -            1991 – 1993  

                Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej. Doktor teologii moralnej. 62-800 Kalisz. ul. Złota 144.

14.  Ks. Arkadiusz Hajdasz                      -             1993 – 1995

                Od lipca 2002 roku ustanowiony proboszczem w Libini Małej, w dekanacie Żerkowskim. Lubinia Mała. 63-304 Żegocin. W roku 2010 Ksiądz Proboszcz Arkadiusz HAJDASZ z Lubinii Małej został przeniesiony na Kapelana do Mirkowa.

15.  Ks. Tomasz Szymkowiak                  -             1994 – 2002

                Od lipca 2009 roku jest proboszczem w parafii Mąkoszyce, dek. Syców.  e-mail: tszym@alpha.pl  www.alpha.pl./~tszym/ 

16.  Ks. Andrzej Jałoszyński                       -             1995 – 1997

17.  Ks. Zbigniew Parzonka                        -              2002 – 04.01.2005

18.  Ks. Mariusz Dąbrowski                  -              01.07.2005 - 30.06.2010

19. Ks. Jacek Andrzejczak                     -            01.07.2010  -  30.06.2012

                Ks. Jacek pochodzi z Żerkowa. To jego pierwsza placówka. Seminarium kończył z ukierunkowaniem ku homiletyce. Podejmuje w tym kierunku dalsze studia.

 

20. Ks. Przemysław Kapała                      -            01.07.2012 - 30.06.2015

                Ks. Przemysław pochodzi z parafii Farnej w Krotoszynie. W naszej parafii stawia pierwsze kroki duszpasterskie. Jest prefektem w I  Liceum im. Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp. ,prowadzi ministrantów i inne Grupy duszpasterskie. 

21. Ks. Paweł Nowacki                              -        01.07 2015  -

                Ks. Paweł pochodzi z Ostrowa, z Parafii w. Pawła.  Również i On stawia pierwsze kroki w pracy duszpasterskiej. Z wielkim zapałem przejął po Ks. Przemku Grupy Duszpasterskie. Uczy w Liceum i Szkole Podstawowej nr 3. Jest bardzo zaangażowany w przygotowanie młodzieży do Spotkania Na Światowe Dni Młodzieży '2016 Kraków.  Wspaniały  kontakt z młodzieżą i dziećmi.

22. Ks. Piotr Jaroszkiewicz                        -        01.07.2016

                Ks. Piotr prowadzi w naszej Parafii  Matki skupione w Kołach Żywego Rożańca, oraz Grupę Odnowy w Duchu św.

III. Kapłani Rezydenci :

 

1.   Na terenie parafii zamieszkuje od roku 1987, Ks. Kanonik  mgr Wojciech Bogacki, emeryt diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

 

 

 IV. Kapłani pochodzący z parafii 

 

   Kapłani :

    1. Ks. Jan Grzemski, Kanonik, proboszcz w Krobi, Kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu.  /+ 2005/

    2. Ks. Zygmunt Antoniewicz /+1982/

    3. Ks. Marian Podlarz , proboszcz w Miejskiej Górce k/Rawicza. Diecezja Poznań.

    4. Ks. Adam Kubiak TChr - pracuje w Anglii w Newcastle upon Tyne

    5. Ks. Dariusz Bandosz, proboszcz w par. Św. Michała Archanioła w Pogorzeli.

    6. Ks. Jacek Staniek TChr - studia doktoranckie oraz praca wśród Polonii, i nie tylko, w Niemczech.

    7. O. Arnold Liebig Ofm - O. Gwardian w Miłakowie

 

 

 

V. Siostry Zakonne pochodzące z parafii 

 

     Siostry zakonne :

    1. S. Benigna Galler, służebniczka

    2. S. Barbara Jagła, urszulanka

    3. S. Beata Grygiel, urszulanka

 

VI. Klerycy pochodzący z parafii

     Klerycy :

    Obecnie brak. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Niech nie braknie tych, którzy będą głosić Bożą Miłość.