Jak można było przeczytać w Historii naszej parafii, powstała ona prawnie w roku 1925. Zarząd nad parafią stanowili do roku 1967, proboszczowie koźmińskiej Fary.

Pierwszym proboszczem ustanowionym dla parafii św. Stanisława B. M. był w roku 1967 Ks. Stanisław Goj.

I. Księża Proboszczowie :

Ksiądz Prałat Stanisław Goj.

J. E. Ks. Bp Teofil Wilski z Ks. prałatem podczas zakończenia wizytacji X.1997 r.

 

Urodził się 24 sierpnia 1925 roku w Doruchowie. Jego rodzice, Jakub i Marianna, byli rolnikami. Szkołę Podstawową ukończył w swej rodzinnej miejscowości. Dalszą naukę przerwał we wrześniu 1939 roku wybuch II wojny światowej. Ze względu na młody wiek został skierowany przez władze okupacyjne do prac przymusowych w Międzyborzu koło Sycowa. Po wojnie wraca do rodzinnego Doruchowa i kontynuuje naukę w Gimnazjum i Liceum w pobliskim Ostrzeszowie. Maturę zdaje w roku 1948.  Wychowany w duchu prawdziwej pobożności przez swoich rodziców i mając za sobą czas życiowych doświadczeń spowodowanych czasem wojny decyduje się na wstąpienie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po dwóch latach pobytu w Gnieźnie, gdzie studiowano filozofię i dalszych studiach w Poznaniu, zostaje wyświęcony na kapłana w roku 1954. Święcenia kapłańskie ze względu na remont katedry poznańskiej otrzymuje w Farze w Poznaniu z rąk Ks. Biskupa Franciszka Jedwabskiego. Po święceniach zostaje skierowany przez Władzę Duchowną do pracy jako wikariusz w parafiach : Czarnków /1954-1956/, Gostyń /1956-59/, Środa Wlkp. /1959-65/, Szamotuły /1965-1967/.

Z dniem 1 lutego Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak kieruje Ks. Stanisława do pracy w Koźminie Wlkp. Po śmierci Ks. Kanonika Marcina Poczty następuje rozdzielenie w Koźminie urzędu proboszcza: na parafię św. Wawrzyńca /i tu przychodzi Ks. Mieczysław Ratajski/ i parafię św. Stanisława BM, którą obejmuje Ks. Stanisław Goj.

Ks. Stanisław Goj jest pierwszym samodzielnym proboszczem tej parafii. Musi nie tylko zająć się odnowieniem budynku kościoła, ale musi też zatroszczyć się o zjednoczenie nowej parafii wokół świątyni. Tej pracy oddaje się z wielkim zapałem i z całym sercem. Kościół w chwili przejęcia przez nowego proboszcza nie posiada instalacji elektrycznej, jest w stanie wielkiego zaniedbania. Nowy proboszcz nie posiada probostwa ani jakichkolwiek pomieszczeń do zamieszkania, czy prowadzenia katechezy. Dzięki samozaparciu, dzięki silnej woli potrafił zjednoczyć parafian i z ich pomocą dokonuje remontu kościoła klasztornego przystosowując go do życia parafialnego. Remontuje drewniany kościółek św. Trójcy przy ulicy Poznańskiej, który groził zawaleniem. Powstaje nowy parkan wokół cmentarza. Przy ulicy Klasztornej udało się zakupić działki, gdzie na starych fundamentach powstaje nowy budynek probostwa, następnie na kolejnej działce Dom Katolicki z mieszkaniami dla Księży Wikariuszy. W 1982 roku parafia otrzymała nowe dzwony : Maria, Stanisław i Walenty. Podczas stanu wojennego związanego z czasem przełomów społecznych w naszej Ojczyźnie dzięki inicjatywie p. Wolniaka nawiązuje Ks. Stanisław współpracę z parafią św. Mikołaja w Bellheim w Niemczech. Znajdują się tam wspaniali przyjaciele Ks. Monsignore Felix Hirsch, dziekan z Bellheim i państwo Irma i Eugen Geissertowie, którzy razem z Ks. Stanisławem pomagają ludziom, a przy naszym kościele powstaje jako wspólne dzieło, Grota Matki Bożej. Na Osiedlu Tysiąclecia zostaje postawiony pomnik św. Stanisława BM.

Ks. Stanisław Goj w roku 1979 został wicedziekanem dekanatu koźmińskiego, a od 1988 roku Dziekanem. W roku 1995 został mianowany honorowym Kapelanem Ojca Świętego, czyli prałatem. W roku 40-lecia kapłaństwa uhonorowano Ks. Prałata medalem „Za zasługi dla Ziemi Koźmińskiej”. Wielki był też wkład pracy Ks. Prałata Stanisława w prace przygotowawcze do ogłoszenia św. Wawrzyńca, Patronem Miasta Koźmina Wielkopolskiego. Ks. Stanisław Goj był też przez wiele lat członkiem Towarzystwa Miłośników Koźmina.

 

Zmarł nagle 8 października 1997 roku. Podczas pogrzebu w dniu 11 października Ksiądz Biskup Diecezji Kaliskiej Stanisław Napierała powiedział : „Ksiądz Prałat Stanisław Goj był dobrym Pasterzem, dobrym rządcą parafii, dobrym dziekanem, troskliwie opiekował się kapłanami. Był też dobrym Polakiem, całym sercem oddanym Ojczyźnie, a szczególnie tej, której na imię Koźmin Wielkopolski”.

Ks. Biskup Stanisław Napierała wyznaczył z dniem 25 października 1997 roku, jako drugiego proboszcza parafii św. Stanisława BM w Koźminie Wlkp. Ks. Marka Spychałę, dotychczasowego proboszcza w Rogaszycach k/Ostrzeszowa.

Ks. Prałat Marek Spychała. w latach 1997 - 2019

 

 

  Ks. Kanonik Sławomir Borowczyk. od 2019 -

II. Księża  Wikariusze :

 

/w opracowaniu/

1.      Ks. Jerzy Biegański                            -            1967 – 1967

2.      Ks. Czesław Wojciechowski            -            1967 – 1968

3.      Ks. Ryszard Bogusz                         -            1968 – 1971

4.      Ks. Andrzej Ignaszewski                  -            1971 – 1973  

5.      Ks. Jerzy Stachowiak                       -            1973 – 1975   

6.      Ks. Ryszard Penczyński                    -            1975 – 1977   

7.      Ks. Roman Faltin                              -            1977 – 1980    

9.      Ks. Roman Cichoń                           -             1982 – 1984

10.  Ks. Czesław Jędroszka                     -             1984 – 1987

11.  Ks. Robert Tietz                               -             1987 – 1989

12.  Ks. Wojciech Kaźmierczak               -             1989 – 1991

13.  Ks. Aleksander Gendera                   -            1991 – 1993  

14.  Ks. Arkadiusz Hajdasz                      -             1993 – 1995

15.  Ks. Tomasz Szymkowiak                  -             1994 – 2002

16.  Ks. Andrzej Jałoszyński                       -             1995 – 1997

17.  Ks. Zbigniew Parzonka                        -             2002 – 04.01.2005

18.  Ks. Mariusz Dąbrowski                  -              01.07.2005 - 30.06.2010

19. Ks. Jacek Andrzejczak                     -            01.07.2010  -  30.06.2012

20. Ks. Przemysław Kapała                      -            01.07.2012 - 30.06.2015

21. Ks. Paweł Nowacki                              -        01.07 2015 - 30.06.2020 -

22. Ks. Piotr Jaroszkiewicz                        -        01.07.2016 - 2017

            

III. Kapłani Rezydenci :

 

1.   Na terenie parafii zamieszkują:

b) od roku 2017, Ks. kanonik Marian Podlarz, emeryt archidiecezji poznańskiej, koźminianin

 

 

 IV. Kapłani pochodzący z parafii 

 

   Kapłani :

    1. Ks. Jan Grzemski, Kanonik,  /+ 2005/

    2. Ks. Zygmunt Antoniewicz /+1982/

    3. Ks. Marian Podlarz ,

    4. Ks. Adam Kubiak TChr -

    5. Ks. Dariusz Bandosz,

    6. Ks. Jacek Staniek TChr -

    7. O. Arnold Liebig Ofm -

 

 

 

V. Siostry Zakonne pochodzące z parafii 

 

     Siostry zakonne :

    1. S. Benigna Galler, służebniczka

    2. S. Barbara Jagła, urszulanka

    3. S. Beata Grygiel, urszulanka

 

VI. Klerycy pochodzący z parafii

     Klerycy :

    Kleryk Bartosz Styburski (II rok formacji)