Biuro parafialne czynne w piątki od godz. 16:00-17:00 w soboty od godz. 10:00 do 11:00.

W związku z wprowadzeniem prawa o ochronie danych osobowych prosimy, aby wszelkie dokumenty (akty chrztów, bierzmowania, małżeństwa, itp.) odbierać osobiście, ewentualnie poprzez osobę upoważnioną pisemnie (z wyjątkiem zaświadczeń dla chrzestnych - tutaj prosimy o osobistą obecność). Publikowanie zapowiedzi, intencji mszalnych itp. informacji w ogłoszeniach, na stronie internetowej nie narusza obowiązującego prawa.

 

 Wzór upoważnienia:

 

 

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Stanisława BM w Koźminie Wlkp.

 

 

 

Upoważnienie do odbioru dokumentów

 

 

 

Ja…………………………………………..…………………….…… (imię i nazwisko) legitymująca/cy się

dowodem osobistym numer ………………...…….………………...........................................................,

upoważniam………………………………………………………............……..………… (imię i nazwisko),

legitymującą/go się dowodem osobistym o numerze …………………….…………...............................,

do odbioru ……………………………………………………………………………….................................   

(wpisać rodzaj dokumentu, np. Aktu chrztu, oraz ewentualnie: mojego syna/córki, imię nazwisko)

 

 

 

.....................……………………………

                                                           (własnoręczny podpis osoby udzielającej upoważnienia)