STAN ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

W związku z wprowadzonymi przepisami państwowymi i zgodnie z zaleceniem Biskupa Kaliskiego wprowadza się następujące zmiany w życie naszej parafii:

1.  Zachęca się wiernych do duchowego uczestnictwa w Mszy św. niedzielnej za pośrednictwem telewizji i radia.

2.  Wprowadza się ograniczenie uczestników Mszy św. niedzielnej do 5 osób!!!!

3.  W Mszy św. mogą uczestniczyć WYŁĄCZNIE członkowie rodziny, zamawiającej intencję (max. 5 osób)

4.  Grafik niedzielnych Mszy św. nie ulega zmianie.

5.  Zachęca się do odpowiedniego zajmowania miejsc w kościele z zachowaniem dobrej odległości między poszczególnymi uczestnikami nabożeństw.

6.  Wprowadza się porządek przyjmowania Komunii Św.: stopniowo, ławka po ławce,  w całkowitym spokoju i z zachowaniem odpowiednich odległości.

7.  Zawiesza się działalność grup duszpasterskich i pracę biura parafialnego do odwołania.