Numer Konta Parafii

W Banku Spˇ│dzielczym w Jarocinie

O/ Kočmin Wlkp.

 

12 8427 0009 0109 6032 2000 0001