Podczas wizyty Duszpasterskiej 98/99 niektórzy spośród Parafian złożyli propozycję spotkań, podczas których mogliby stawiać pytania dotyczące zagadnień wiary. Tak zrodził się pomysł Katechezy dla Dorosłych.

Pierwsze spotkania miały miejsce w roku 1999, ale ze względu na remont kościoła odbywały się sporadycznie. Tak samo było w roku następnym.

Od września 2002 roku Katecheza dla Dorosłych odbywa się systematycznie w każdy czwartek o godz. 18.30 na dużej salce w Domu Katolickim. Prowadzenia spotkań podjął się Ksiądz Bogdan Augustyniak, rezydent w naszej parafii. Pomaga również pan Marek Wieczny, aktualnie student 6 roku Teologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Każde spotkanie ma element wprowadzenia, gdzie poddaje się pewne treści jako wprowadzenie do dyskusji. Następnie jest okazja do stawiania pytań i rozwijania tematu już według potrzeb słuchaczy. Ta forma uzupełniania i pogłębiania wiedzy religijnej jest bardzo potrzebna. Udział w tej katechezie jest możliwy dla każdego, kto poszukuje odpowiedzi na pytania, które odnajduje w zamyśleniach nad swoim życiem. Dla tych,  którzy przychodzą, katecheza staje się oczekiwanym każdego tygodnia spotkaniem.

Tematy poruszane w pierwszych latach /1999-2000/:

Wiara jest darem, jest łaską, jaką Bóg składa w życie każdego człowieka. Ten dar Boga może się zrealizować jeśli człowiek podejmie współpracę.

 Do wiary prowadzi Bóg przez:

-  Dzieło Stworzenia

                        -  Objawienie

                                    - pierwotne

                                    - Historia Narodu Wybranego />Abraham/

                                    - dokonane przez Jezusa Chrystusa

Zawsze potrzeba postawy poszukiwania – to nie może zrealizować się jeden raz. My ciągle się zmieniamy, dojrzewamy w spojrzeniu na życie. Musimy też coraz pełniej,  przez szukanie i znajdowanie odpowiedzi przybliżać się do rzeczywistości Boga.

Dlatego potrzeba ciągłego pogłębiania swej wiedzy o Bogu i o pogłębianiu swojego kontaktu z Bogiem.

Gdy powstała możliwość studiowania teologii przez świeckich. Wielu przyszło studiować nie tylko dla uzyskania możliwości pracy w katechezie dzieci i młodzieży, lecz dla pogłębienia swej wiary !

Kiedyś, gdy przepowiadali Apostołowie, ludzie odwracali się od bałwochwalczego pogaństwa i kierowali swoje życie ku Chrystusowi, dzisiaj pozornie znamy Chrystusa /edukacja zakończona na poziomie klasy 2 – żadnego wysiłku, trochę tradycji/. Często zwracamy się do nowego bałwochwalstwa : astrologia, horoskopy, przepowiednie, fetyszyzm itp.

Taka praca odnawiania i umacniania wiary jest obowiązkiem dla każdego księdza przez samokształcenie, dla wiernych przez lekturę literatury religijnej oraz  tego rodzaju spotkania jak to dzisiejsze. Grupa nieformalna, otwarta, daje możliwość poznania, dzielenia się własnymi przemyśleniami, poszukiwania, ostatecznie odnajdywania odpowiedzi podpowiadającej też postawę życia jako wejścia na drogę wiary za Chrystusem Drogą, Prawdą i Życiem.

Mt. 19, 16-22.  Nauczycielu dobry co mam czynić.

                        - naśladować Nauczyciela, a nie tylko znać Dekalog

                        - znać prawdę, to nie wszystko, trzeba nią żyć. /Sokrates stwierdza: jest jeden Bóg.  Abraham wyznaje: jest jeden Bóg – jaka

                             różnica  w  postawie życia/

                        - Zdobyć wiarę żywą to odkryć wewnętrzną wolność.

Pismo św. Księgą Prawdy o Bogu i o człowieku.

                        - Bóg jest - Boga nie można objąć czasem i przestrzenią     

Boga nie widzę /wiara jedyną postawą wolności/ 

Bóg jest Miłością

Bóg uczynił mnie na swój obraz

                        - Księga Boga i Księga człowieka.

Spotkanie z Bogiem

      Etiopczyk spotyka Chrystusa Dz.Ap. 8,25-39

            Szaweł a Chrystus Dz.Ap. 9, 1-9, 17-19

                                 Andre Frosard – poszukując przyjaciela w kaplicy

                                 Tatiana Goryczewa – komunistka, filozof, znawca myśli Wschodu w zleconym odniesieniu do Ojcze nasz odkrywa Boga Miłość.

Z obserwacji życia wynika, że bardzo wielu ludzi na pytanie „Po co żyjesz” najchętniej udzieliłoby odpowiedzi : nie wiem. Czy jednak  rzeczywiście ludzkie życie jest tylko przypadkiem, którego nie można wyjaśnić, któremu nie można nadać sensu ? Od nas samych zależy, do czego będziemy dążyć w naszym życiu, czy rozwiniemy swoje człowieczeństwo, a nawet je niejako przekroczymy przez wiarę i miłość /agape/.

  Wiersz Jerzego Liberta „Jeździec” / Pisma zebrane. Warszawa 1976 s. 157 / :

Uciekałem przed Tobą w popłochu

Chciałem zmylić, oszukać Ciebie

lecz co dnia kolana uparte

zostawiały ślady na niebie.

Dogoniłeś mnie Jeźdźcze niebieski,

startowałeś, stanąłeś na mnie.

Ległem zbity, łaską podcięty,

jak dym, gdy wicher go nagnie.

Nie mam słów, by spod Ciebie się podnieść,

coraz cięższa staje się mowa

czyżby słowa i tracić trzeba,

By jak dusze odzyskać słowa ?

Czyli trzeba aż przejść przez siebie

Twoim słowom siebie zawierzyć –

Jeśli trzeba, to tratuj do dna

Jestem tylko twoim żołnierzem.

Jedno wiem, i innych objawień

nie potrzeba oczom i uszom –

Uczyniwszy na wieki wybór

w każdej chwili wybierać muszę.    

Kolejne tematy spotkań /każdy temat - to kilka spotkań/ : 

Od kiedy i jak ludzie wierzą w Boga – główne religie świata

GŁÓWNE  RELIGIE  ŚWIATA – DROGA POSZUKIWANIA KONTAKTU Z BOGIEM

ŚWIATOPOGLĄD  CHRZEŚCIJAŃSKI, NAUKOWY,  ŹRÓDŁA WIARY I POSTAWA NIEWIARY

Pismo św. księgą Prawdy o Bogu i Człowieku

Tematy spotkań w roku 2002/2003 :

1. Kim jest Bóg ?

2. Dlaczego Ewangelia ?

3. Ewangelia nawróconego celnika - Mateusz.

4. Ewangelia w Rzymie - Marek.

5. Pierwszy historyk chrześcijaństwa i jego Ewangelia - Łukasz.

6. Ewangelia Jana.

7. Przypowieść w nauczaniu.

8. Założenie Królestwa Bożego.

9. Dynamika Królestwa Bożego.

10. Wartość Królestwa Bożego.