Witamy

na internetowych stronach parafii

p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

w  Koźminie   Wielkopolskim

diecezja Kaliska

 

 Powyżej drzeworyt klasztoru pobernardyńskiego w Koźminie Wlkp. z początku XX wieku

 

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

„Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”

 

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w siedemnastu zabytkowych kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów. Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej. Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.

 

Całkowita wartość projektu: 10 140 822,74 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 8 619 699,32 PLN

 

 

Nasz pełny Adres :

Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

63-720 Koźmin Wielkopolski, ul. Klasztorna 60.

Tel. / 62/ 721 67 70.

Wikariat : / 62/ 721 62 95

e-mail : keramus@onet.pl      - tylko do użytku parafialnego i korespondencji parafialnej. Nie dla celów reklamowych !

strona w internecie :  http://www.swstanislaw.kozminwlkp.pl  

Skrzynka próśb do Matki Bożej Nieustającej Pomocy :  tu kliknij : intencje modlitwy

Proboszcz : Ks. Prałat Marek Spychała, adres j.w.

Wikariusz : Ks. mgr Paweł  nowacki63-720Koźmin Wlkp. ul. Klasztorna 62, tel. 0/-/ 62 721 62 95

Rezydent : Ks. Kanonik mgr Wojciech Bogacki, em. Kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 63-720 Koźmin Wlkp. ul. Klasztorna 23, tel 0/-/ 62 721 68 63

 

Zapraszamy również na stronę parafii Farnej św. Wawrzyńca :

http://www.fara.kozminwlkp.pl  

W poszczególnych punktach zawarte są najważniejsze dane naszej parafii. Korzystając natomiast z podanych obok odnośników znajdziecie materiały  dotyczące  tego co wydarzyło się i aktualnie dzieje się w naszej parafii.

 

Drodzy Parafianie !

 

            W imię Boże zaczynamy Nowy 2018 rok. Rok ten przeżywamy wraz z całym Kościołem jako kolejny ROK WIARY.   Hasłem przewodnim jest zawołanie :

 

 „jesteśmy  napełnieni  duchem  świętym”

 

Celem nowego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.

 

         Bierzmowanie jest dla każdego chrześcijanina darem i zadaniem. Pierwszy rok realizacji programu upłynie zatem na odkrywaniu Osoby i darów Ducha Świętego, zrozumieniu skutków bierzmowania i sposobów ich zastosowania w dochodzeniu do dojrzałości chrześcijańskiej.

 

1.    Cel ewangelizacyjny z jednej strony akcentuje różne formy przepowiadania: głoszenie Słowa Bożego, katecheza, czy rekolekcje ewangelizacyjne lub kerygmatyczne. Z drugiej strony istnieje pilna potrzeba towarzyszenia wierzącym w ich odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego, wysiłki formacyjne na różnych poziomach życia parafialnego oraz „promowanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary”.

2.    Cel inicjacyjny programu polegać ma m.in. na ukazywaniu związku miedzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią, podkreśleniu znaczenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywaniu przynależności do Kościoła. Istotne w tym kontekście ma być wskazywanie na rolę świadectwa osób świeckich jako przykładów osobistego przeżywania relacji z Bogiem.

3.    Cel formacyjny ma być realizowany przede wszystkim przez podejmowanie duszpasterskich wysiłków w parafii na rzecz dalszej formacji osób bierzmowanych oraz przybliżanie wiernym Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i umacnia Duch Święty.

4.    Cel społeczny nowego programu duszpasterskiego ma być widoczny poprzez ukazywanie wiernym darów Ducha Świętego w różnych dziedzinach troski o dobro wspólne: od pracy charytatywnej po życie polityczne, a także w ramach służby na rzecz wspólnoty parafialnej.

 

         Program duszpasterski diecezjalny zawarty jest w książeczce, którą wręczamy w każdym domu do zapoznania się i pełniejszego przyswojenia sobie jego treści. Dotyczy w/w zagadnień i  szczególnie Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego św. Józefa w naszej Diecezji.

 

I. Program    Duszpasterski    na rok   2018.

 

1. BIURO PARAFIALNE :  czynne jest :

 

środa                900-1000        i  1600-1730

piątek               900-1000    i  1600-1730

 

/w I piątki miesiąca Biuro nieczynne !!!/

 

sobotę               915-1000

 

Tel. Probostwo:    062 721 67 70

 

Tel. Wikariat :       062 721 62 95

 

2. MSZA  św. :

 

Niedziela :..................700 – 845 – 1000 – 1130 - 1800

------------------------------------------------------------------------------------------

We Wielkim Poście :       700 – 845 – 1000 – 1130 - 1545

------------------------------------------------------------------------------------------

W lipcu i sierpniu : ...     700 – 900 1030 - 1800

------------------------------------------------------------------------------------------

W święta pracujące :      700 - 1000 – 1630 - 1800

------------------------------------------------------------------------------------------

W dni powszednie całego roku :   700 - 1800

 

3. SPOWIEDŹ św.

 

Każdego dnia 10 min. przed Mszą św.

I czwartek miesiąca : 1700 - 1800

I piątek miesiąca : 1700 - 1800  

 

4. ODPUSTY PARAFIALNE w roku 2018 :

Wtorek -  08 maja godz. 1800 – św. Stanisława B.M. – Głównego Patrona Parafii.

Niedziela 11 lutego  g. 1000 - św. Walentego – Patronalne Święto Cechu Rzemiosła Rzeźnickiego w Koźminie Wielkopolskim.

W sobotę 26.05. - przed Niedzielą Trójcy Przenajświętszej g. 18.00 – Msza św. w kościele przy ul. Poznańskiej.

8 grudnia, sobota g. 700 - 845 i 1000 – Niepokalanego Poczęcia  Najświętszej Maryi Panny.

 

5. Nabożeństwa Adwentu :

 

Roraty dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30 i dla dorosłych codziennie o godz. 18.00

 

6. Nabożeństwa Wielkiego Postu :

 

Droga Krzyżowa – w piątki -  dla dzieci 16.30

                                  dla dorosłych o godz. 18.00       

Gorzkie Żale - w niedziele W. Postu o godz. 15.00

Triduum Paschalne: 29, 30 i 31 marca

 

W. Czwartek – Uroczysta Msza św. Wieczerzy Paschalnej – godz. 19.00. i adoracja do godz. 22.00

 

W. Piątek – Liturgia Adoracji Krzyża i Komunii św. – godz. 19.00 i adoracja do godz. 24.00.

 

Pole tekstowe:  

 

W. Sobota – Adoracja całodzienna od. godz. 7.00 – 20.00Plan Adoracji :  - podany będzie każdego roku w Ogłoszeniach Parafialnych

 

 

Święcenie Potraw :

 

Dziedziniec Klasztoru : 9.00 i 11.00 i od. g. 14.00 do 17.00 co pół godziny

Biały Dwór:          14.00 Figura Najśw. Serca P. Jezusa.

                                14.10 Figura NMP

Polskie Olędry :   15.00 – przy szkole

                               15.10 – przy fig. Najśw. Serca P. Jezusa

Liturgia Nocy Zmartwychwstania – godzina 20.00

/ zabieramy ze sobą świece /

 

Wielkanoc : 01 kwietnia : Rezurekcja o godz. 6.00

 

7. Uroczystość Bożego Ciała – 31 maja 2018 r.

 

Procesja w roku 2018 przejdzie  z naszego kościoła św. Stanisława do Fary. Procesja udaje się do centralnego miejsca w mieście - jest to Stary Rynek. Z procesją wychodzimy z kościoła po Mszy św. o godzinie 9.00 i na zakończenie procesji Uroczysta Msza św. koncelebrowana przez kapłanów miasta Koźmina Wlkp. na Starym Rynku. Szczegóły będziemy podawać w miarę zbliżania się Uroczystości.

 

W oktawie Mszę św. z procesją w swojej intencji obsługują : 

/ intencję zgłaszamy 3 tygodnie wcześniej/

 

Piątek                   - Biały Dwór

Sobota                  - Obra Nowa

Niedziela              - Polskie Olędry

Poniedziałek         - Rzemiosło i Handel

Wtorek                 - Staniew Odbudowanie

Środa                   - Orlinka-Chełkówko

Czwartek              - Koźmin Miasto

 

W piątek, 08.06 w Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa  uczestniczymy we Mszy św. i procesji na Nowy Rynek wychodząc z Fary Koźmińskiej - początek Procesji o godz. 18.00. Msza św. na Nowym Rynku, powrót do Fary i przy Figurze Najśw. Serca Pana Jezusa zawierzenie Bogu obu Parafii i całego Koźmina Wlkp.

 

8. Sakrament Chrztu św. udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 18.00 w następujące soboty 2018 roku:

13.01; 03.02; 03.03; 07.04; 05.05; 02.06; 07.07; 04.08; 08.09; 06.10; 10.11; 01.12.

Zgłaszając Chrzest dziecka przynosimy Akt urodzenia, Akt ślubu wydany przez Parafię, gdzie ślub był zawierany. Jest to jeden z tych  formularzy, który otrzymaliśmy z USC. Dla Rodziców Chrzestnych potrzebne jest zaświadczenie z Parafii ich miejsca zamieszkania /nie zameldowania/ stwierdzające że są ludźmi wierzącymi i praktykującymi. W przypadku urodzenia dziecka poza granicami naszej Ojczyzny Akt urodzenia wydany przez właściwy Urząd danego kraju dajemy do tłumaczenia zaprzysiężonego, z tym tłumaczeniem udajemy się do naszego USC w Koźminie Wlkp., gdzie otrzymamy Akt urodzenia dla dziecka. I z tym dokumentem zgłaszamy chrzest. Reszta j/w.

 

 

9. I Komunia św. w roku 2018 – odbędzie się w niedzielę 06 maja o godz. 10.30. Zbiórka dzieci na dziedzińcu o godz. 10.10. Pozostałe informacje przekazywane będą podczas spotkań począwszy od lutego 1 raz w miesiącu. Przewidywany termin I Spowiedzi dla dzieci : koniec miesiąca lutego

 

10. Msza św. w I rocznicę udzielenia Chrztu św. o g. 16.30 – zapraszamy Rodziców, Chrzestnych i rodziny :  z I półrocza w dniu 09.06.2018 i z II półrocza - 15.09. 2018

 

11. Msza św. w rocznice zawarcia Sakramentu małżeństwa w roku 2018 :

 

5, 10, 15, 20, 25  lat      -  07  października g. 15.00

30, 35,40, 45, 50 lat      -  14  października g. 15.00

   Małżonkowie z jubileuszem 25-cio i 50-cio lecia będą też zaproszeni osobistym listem Ks. Biskupa do udziału w specjalnej Mszy Jubileuszowej w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

 

12. Nabożeństwa Fatimskie.

 

W każdą sobotę o godzinie 8.00 gromadzimy się na wspólnej modlitwie Różańca św. Następnie uczestniczymy we Mszy św. z krótkim rozważaniem. W I soboty miesiąca wystawienie Najśw. Sakramentu i rozważanie Tajemnic różańcowych wg wskazań przekazanych przez Maryję we Fatimie w roku 1917. Zapraszamy. Modlitwa Różańca ma wielką moc.

 

13. Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy św. Józefa w sanktuarium Kaliskim oraz w naszej diecezji.

 

          Podczas nabożeństwa środowego ku czci MBNPomocy kontynuujemy modlitwę do św. Józefa, wzywając wstawiennictwa św. Józefa pragniemy przyjąć Jego postawę, człowieka zasłuchanego w Boże wezwania i w duchu wiary wypełniającego każde polecenie Boga.

         W dniu 14 lipca udamy się z Pielgrzymką Parafialną do Kalisza, do Narodowego Sanktuarium św. Józefa, by wspólnie upraszać potrzebne łaski na nasze życie.

 

14. Duszpasterstwo Chorych

 

Odwiedziny osób starszych i chorych ze Spowiedzią i Komunią św. w każdy I piątek miesiąca. Ze względu na brak 1 księdza dzień i godz. odwiedzin chorych będzie podawana w Ogłoszeniach.

Nowych chorych lub starszych zgłaszamy w Biurze Parafialnym lub w zakrystii po Mszy św. w sobotę lub niedzielę.

W każdy I piątek to około 60 chorych do odwiedzenia. Prosimy o wyrozumiałość w oczekiwaniu na przybycie kapłana.

 

15. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

 

Wyruszy XXIV Pielgrzymka z Koźmina i całego Dekanatu, ww wtorek, 07 sierpnia 2018 r. po Mszy św. o godz. 7.00. Zapisy na Pielgrzymkę od 01 czerwca w zakrystii kościoła św. Stanisława BM. przy ulicy Klasztornej. Pielgrzymka będzie miała szczególny charakter : Rekolekcje w drodze, by wzmocnić naszą wiarę. Iść z Maryją, by jak Ona - od Zwiastowania aż po Krzyż – trwać w wierze i uwielbić Boga, ofiarowując nasze dary takie jak, trud pielgrzymowania, modlitwę, Eucharystię, budowanie wspólnoty. Będzie to też kolejne Dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.  

Po pielgrzymce odbywają się kilka razy w roku spotkania dla kontynuacji wspaniałych przeżyć i zawierzenia swego życia Bogu przez ręce Maryi.

 

16. Msza św. dla Czcicieli św. Judy Tadeusza 28 października - niedziela o godz. 18.00, natomiast Patronalne święto Kolejarzy przypada w dniu 25 listopada, też w niedzielę – w ich intencji Msza św. o godz. 10.00.

 

17. Msza św. „Pasterka – W Polskich Olędrach 24 grudnia o godz. 22.00 w kościele Parafialnym o  godz. 20.00 dla dzieci oraz osób starszych   i o godz. 24.00 Pasterka właściwa.

 

18. Apel Jasnogórski odprawiamy od maja do końca września w każdą sobotę o godz. 21.00 przy grocie Matki Bożej.

 

19. Narzeczeni zgłaszają się w Biurze Parafialnym najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia Sakramentu małżeństwa. O ile małżeństwo zawarte w kościele ma mieć skutki prawa cywilnego, przynoszą z Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych odpowiednie Zaświadczenie. Jest ono ważne w sposób nieprzekraczalny 6 miesięcy. Można przynieść na drugą rozmowę.

         Fakt przyjścia na zapowiedzi należy najpierw uzgodnić z Ks. Proboszczem celem ustalenia dogodnego dnia i czasu dla obu stron.  

 

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia się na zapowiedzi:

1.     Świadectwo chrztu   /jeśli chrzest miał miejsce poza parafią zgłoszenia ślubu/

2.     Świadectwo bierzmowania.

3.     Świadectwo religii z klasy VIII lub VI

4.     Świadectwo religii z Gimnazjum

5.     Świadectwo religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej, lub ponadgimnazjalnej.

6.     Zaświadczenie z Katechezy Przedmałżeńskiej.

O ile małżeństwo zawierane w kościele ma mieć skutki prawa   cywilnego   zaświadczenie   z   Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód. /Uwaga: ma ważność dokładnie sześć miesięcy/

 

20. Katecheza Przedmałżeńska i uzupełniająca.

 

Katecheza Jeżeli ktoś ze starszej młodzieży nie ma Nauk z Katechezy musi już uczestniczyć w nowej formie przygotowań. Katecheza ta obejmie 25 tematów.  

 

21. Dla młodzieży  , organizować będziemy Katechezę Przedmałżeńską w miesiącach wiosennych w naszej Parafii /są to spotkania w Niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. o 15.45/ natomiast jesienią w Parafii św. Wawrzyńca. Katecheza ta będzie obejmować również 25 godzin konferencyjnych zgodnie z obowiązującym Programem Przygotowania. W spotkaniach tych może uczestniczyć tylko młodzież mieszkająca na terenie obu Parafii koźmińskich. Z pozostałych Parafii Dekanatu należy uzgodnić to indywidualnie z Ks. Proboszczem, który osobiście zgłasza ten fakt w naszych Parafiach.  Szczegóły będą podane w Ogłoszeniach.

 

22. W każdy piątek o godz. 19.30 zbiera się w Domu Katolickim Grupa Młodzieży "YOUR HOME". Jest tu zawsze zawiązanie wspólnoty, modlitwa, śpiew i dzielenie się radością życia. Odkrywamy w sobie dar Życia Bożego.  Zapraszamy !

 

23. Katecheza dla Dorosłych. Grupa Kręgu Biblijnego. Założycielem był ks. mgr lic. Piotr Bałoniak. Dzisiaj Grupę prowadzi Katecheta p. mgr lic. Marek Wieczny. Raz jeszcze zachęcam: przyjdźcie choć raz, by posmakować radości ze zrozumienia tekstów Pisma św. Każdego tygodnia otrzymamy tekst czytań mszalnych oraz podpowiedzi do rozważań mad Słowem Bożym. Można też zgłaszać swoje pytania, które przekazane nam, będą podpowiedzią do uaktualnień Homilii niedzielnej.

 

24. GRUPA  Odnowy w Duchu św. Jest Grupą modlitewną, zaangażowaną we wszystkie sprawy Parafii, Diecezji i Kościoła.

Ta grupa zbiera się w czwartki g.18.30 - spotkania prowadzi Ks. Wikariusz.

 

25. Parafia organizowała przez wiele lat letni wypoczynek dla dzieci. Wobec nikłego zainteresowania odstępujemy od tej działalności. Ale wspieramy i zachęcamy do korzystania z kolonii organizowanych w łączności z Naszym Urzędem Miasta i Gminy, oraz Harcerzami.

 

26. Parafia posiada stronę internetową : http://www.swstanislaw.kozminwlkp.pl na której można znaleźć wiele bieżących informacji dotyczących organizacji życia parafialnego. Ogłoszenia te podawane są też w Gablocie Ogłoszeń w krużgankach i na tablicy zewnętrznej. Przygotowujemy też nową szatę graficzną dla strony internetowej, gdy będzie gotowa podamy informacje w Ogłoszeniach.

 

27. Rada Parafialna spełnia też rolę Rady Ekonomicznej – doradztwo w sprawach dotyczących strony materialnej Parafii.

 

28. Rada Duszpasterska. Spotkania Rady raz w kwartale lub częściej. Celem omówienie  prac związanych z formami duszpasterstwa. Doradztwo, oraz pomoc w przeprowadzeniu niektórych działań. W tym roku w związku z programem Duszpasterskim i będziemy spotykać się częściej.

 

  II. Program    gospodarczy    na rok   2018.

 

         W roku 2017 otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pomoc finansową dla uratowania zabytkowego instrumentu organowego jaki posiada nasz kościół. Była to pomoc w kwocie ponad 360 tyś. złotych. Nasz udział wynosił 15% od tej sumy oraz opłaty związane z obsługą prawną. było to ok. 75 tyś zł. pieniądze te pochodziły z oszczędności oraz z kopert na remont kościoła. /rocznie z kopert wpływa średnio 60 tyś zł./ W roku 2017 udało się wykupić kamień na posadzkę w krużganku od strony ul. Klasztornej. Tu niestety trzeba było zaciągnąć pomoc na sumę 30 tyś zł. Teraz trzeba zebrać fundusz na położenie posadzki. Jeśli nie będzie dużego mrozu - prace te mają być wykonywane od II połowy stycznia.

         W roku 2018 został wykonany też remont dach na budynku Domu Katolickiego. Oby dach trzymał jak najdłużej.

         W roku 2018 mamy przydział drugiej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rewitalizację Organów, jako instrumentu. Te prace są wycenione na ok. 330.000 zł. Te prace wykonane i te które będziemy wykonywać są możliwe do podjęcia tylko dzięki pomocy ze strony Ministerstwa. W II projekcie musimy też mieć wkład 15% sumy ogólnej oraz koszty obsługi prawnej.

         Do tego dochodzą jak zwykle bieżące prace przy wszystkich budynkach parafialnych.

         Dziękuję za bieżącą ofiarność i za Daninę Parafialną, dzięki którym to ofiarom można wiele prac wykonać. Ale w tym roku bardzo serdecznie proszę u sumienne wspomaganie Daniną Parafialną.

          Parafia nie ma długu wobec centralnych urzędów kościelnych takich jak Seminarium, Katedra, Diecezja, Kościół Powszechny /świętopietrze/. Składamy ofiary na cele misyjne, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, oraz Kościołowi na Wschodzie. Również wywiązujemy się wobec Caritas Diecezji, oraz Caritas Polska. Bardzo dziękuję za sumienne składaną Daninę Diecezjalną. W minionym roku Daninę złożyło ok. 67 % Parafian. Niestety przełom roku 2017/18 przechodzimy z 30.000 zł długu. 

         Tak jak w poprzednich latach nie usłyszycie żadnego nawoływania do składania ofiar.

 

     

CMENTARZ.

 

Śmieci na cmentarzu. Jest to problem, z którym musimy uporać się we wszystkich Parafiach.

W całym Dekanacie ustalamy  następujące opłaty za śmieci :

 

·         opłata za jedno miejsce 20 zł na rok.  /1 zł 67 gr /m-c/

 

·         za dwa miejsca 20 + 10 = 30 zł/rok

 

·         za każde następne o ile tworzą jedną bryłę grobu 10,-

 

·         za grób dziecięcy - 5 zł/na rok

 

·         Od  roku 2014 proszę w Biurach Parafialnych regulować opłaty za miejsce - odnawiamy opłaty co 20 lat. /Można też wnosić opłatę na krótszy okres po uzgodnieniu z Ks. Proboszczem/.  Proszę też przy grobach na cmentarzu św. Trójcy podać, kto jest opiekunem /właścicielem/ miejsca.

 

·         Na naszym cmentarzu jest uregulowanych ok. 20% opłat za miejsce, za śmieci ok. 25%. A opłaty dla Firmy wywożącej śmieci - nie pytają o ten problem.

 

 

Do naszej Parafii należy tylko cmentarz św. Trójcy. Miejsca na pozostałych cmentarzach regulujemy we Farze.

Jeszcze raz apeluję o systematyczne uiszczanie opłaty cmentarnej