Witamy

na internetowych stronach parafii

p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

w  Koźminie   Wielkopolskim

diecezja Kaliska

 

 Powyżej drzeworyt klasztoru pobernardyńskiego w Koźminie Wlkp. z początku XX wieku

 

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

„Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”

 

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w siedemnastu zabytkowych kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów. Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej. Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.

 

Całkowita wartość projektu: 10 140 822,74 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 8 619 699,32 PLN

 

 

Nasz pełny Adres :

Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

63-720 Koźmin Wielkopolski, ul. Klasztorna 60.

Tel. / 62/ 721 67 70.

Wikariat : / 62/ 721 62 95

e-mail : keramus@onet.pl

strona w internecie :  http://www.swstanislaw.kozminwlkp.pl  

Skrzynka próśb do Matki Bożej Nieustającej Pomocy :  tu kliknij : intencje modlitwy

Proboszcz : Ks. Prałat Marek Spychała, adres j.w.

Wikariusz : Ks. mgr Paweł  nowacki63-720Koźmin Wlkp. ul. Klasztorna 62, tel. 0/-/ 62 721 62 95

Rezydent : Ks. Kanonik mgr Wojciech Bogacki, em. Kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 63-720 Koźmin Wlkp. ul. Klasztorna 23, tel 0/-/ 62 721 68 63

 

Zapraszamy również na stronę parafii Farnej św. Wawrzyńca :

http://www.fara.kozminwlkp.pl  

W poszczególnych punktach zawarte są najważniejsze dane naszej parafii. Korzystając natomiast z podanych obok odnośników znajdziecie materiały  dotyczące  tego co wydarzyło się i aktualnie dzieje się w naszej parafii.

 

Drodzy Parafianie !

 

            W imię Boże zaczynamy Nowy 2017 rok. Rok ten przeżywamy wraz z całym Kościołem jako kolejny ROK WIARY.   Hasłem przewodnim jest zawołanie :

 

 „idźcie  i  głoście  ewangelię”

Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. przez wiarę i chrzest do świadectwa.

Najważniejsze zadania dla nas, uczniów Chrystusa do zamyśleń :

 

1.     Kształtować duchowość chrzcielną - co oznacza dla mnie : "Jestem ochrzczony". To nie chodzi o formalność. Stając się przez Chrzest uczniem Chrystusa jestem posłany, jak pierwsi uczniowie. "Idźcie i głoście … " To musi się dokonywać wraz   z moim wzrastaniem i dojrzewaniem w człowieczeństwie i chrześcijaństwie. Przez Chrzest św. mamy udział w Misji Chrystusa:

·         Kapłańskiej - razem z Chrystusem zawierzam siebie Bogu ,

·         Profetycznej - poznaję Ewangelię i jej przesłanie. Niosę naukę szczególnie świadectwem życia,

·         Królewskiej - buduję w sobie Królestwo Jezusa oparte na Miłości.

2.     100 rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie. Poznać i głosić przesłanie Maryi do dzisiejszego człowieka. /patrz ostatnia strona/

 

3.     Rok św. Brata Alberta w 100 lecie jego śmierci. Brat naszego Boga. Wołał trzeba być dobrym jak chleb dla głodnego. Postawą swoją i posługą uczy nas głoszenia Ewangelii poprzez świadectwo.

 

         Program duszpasterski dotyczący świadomości posłania każdego ucznia Chrystusowego, został omówiony w osobnej książeczce, którą wręczamy w każdym domu do zapoznania się i pełniejszego przyswojenia sobie jego treści

I. Program    Duszpasterski    na rok   2017.

 

1. BIURO PARAFIALNE :  czynne jest :

 

środa                900-1000        i  1600-1730

piątek               900-1000    i  1600-1730

 

/w I piątki miesiąca Biuro nieczynne !!!/

 

sobotę               900-1000

 

Tel. Probostwo:    062 721 67 70

 

Tel. Wikariat :       062 721 62 95

 

2. MSZA  św. :

 

Niedziela :..................700 – 845 – 1000 – 1130 - 1800

------------------------------------------------------------------------------------------

We Wielkim Poście :       700 – 845 – 1000 – 1130 - 1545

------------------------------------------------------------------------------------------

W lipcu i sierpniu : ...     700 – 900 1030 - 1800

------------------------------------------------------------------------------------------

W święta pracujące :      700 - 1000 – 1630 - 1800

------------------------------------------------------------------------------------------

W dni powszednie całego roku :   700 - 1800

UWAGA:  W soboty począwszy od lutego rano o godz. 800 Różaniec, o 830 Msza św., natomiast w I soboty dodatkowo rozważanie Tajemnicy Różańcowej wg polecenia M. Bożej z Fatimy.

 

3. SPOWIEDŹ św.

 

Każdego dnia 10 min. przed Mszą św.

I czwartek miesiąca : 1700 - 1800

I piątek miesiąca : 1700 - 1800  

 

4. ODPUSTY PARAFIALNE w roku 2017 :

Poniedziałek -  08 maja godz. 1800 – św. Stanisława B.M. – Głównego Patrona Parafii.

Niedziela 12 lutego  g. 1000 - św. Walentego – Patronalne Święto Cechu Rzemiosła Rzeźnickiego w Koźminie Wielkopolskim.

W sobotę 10.06. - przed Niedzielą Trójcy Przenajświętszej g. 18.00 – Msza św. w kościele przy ul. Poznańskiej.

8 grudnia, piątek g. 1800 – Niepokalanego Poczęcia  Najświętszej Maryi Panny.

 

5. Nabożeństwa Adwentu :

 

Roraty dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30 i dla dorosłych codziennie o godz. 18.00

 

6. Nabożeństwa Wielkiego Postu :

 

Droga Krzyżowa – w piątki -  dla dzieci 16.30

                                  dla dorosłych o godz. 18.00       

Gorzkie Żale - w niedziele W. Postu o godz. 15.00

Triduum Paschalne: 13 - 16/17 kwietnia

 

W. Czwartek – Uroczysta Msza św. Wieczerzy Paschalnej – godz. 19.00. i adoracja do godz. 22.00

 

W. Piątek – Liturgia Adoracji Krzyża i Komunii św. – godz. 19.00 i adoracja do godz. 24.00.

 

W. Sobota – Adoracja całodzienna od. godz. 7.00 – 20.00Plan Adoracji :  - podany będzie każdego roku w Ogłoszeniach Parafialnych

 

 

Święcenie Potraw :

 

Dziedziniec Klasztoru : 9.00 i 11.00 i od. g. 14.00 do 17.00 co pół godziny

Biały Dwór:          14.00 Figura Najśw. Serca P. Jezusa.

                                14.10 Figura NMP

Polskie Olędry :   15.00 – przy szkole

                               15.10 – przy fig. Najśw. Serca P. Jezusa

Liturgia Nocy Zmartwychwstania – godzina 20.00

/ zabieramy ze sobą świece /

 

Wielkanoc : 16 kwietnia : Rezurekcja o godz. 6.00

 

7. Uroczystość Bożego Ciała – 15 czerwca 2017 r.

 

Procesja w roku 2017 przejdzie z kościoła św. Wawrzyńca do naszego kościoła.  Procesja udaje się poprzez Stary Rynek, ul Kościuszki, Borecka, Poznańska, Bernardyńska do kościoła św. Stanisława.  Ołtarz będzie ustawiony przy Dzwonnicy, ale zwrócony w kierunku ul. Bernardyńskiej.  Podyktowana jest ta zmiana bezpieczeństwem oraz zatrzymamy się na terenie ocienionym, a nie w słońcu, jak było na ul. Klasztornej. Na zakończenie Procesji Uroczysta Msza św.

 

W oktawie Mszę św. z procesją w swojej intencji obsługują : 

/ intencję zgłaszamy 3 tygodnie wcześniej/

 

Piątek                   - Biały Dwór

Sobota                  - Obra Nowa

Niedziela              - Polskie Olędry

Poniedziałek         - Rzemiosło i Handel

Wtorek                 - Staniew Odbudowanie

Środa                   - Orlinka-Chełkówko

Czwartek              - Koźmin Miasto

 

W piątek, 23.06 w Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa  uczestniczymy we Mszy św. i procesji na Nowy Rynek wychodząc z Fary Koźmińskiej - początek Procesji o godz. 18.00. Msza św. na Nowym Rynku, powrót do Fary i przy Figurze Najśw. Serca Pana Jezusa zawierzenie Bogu obu Parafii i całego Koźmina Wlkp.

 

8. Sakrament Chrztu św. udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 18.00 w następujące soboty 2017 roku:

07.01; 04.02; 04.03; 08.04; 06.05; 03.06; 08.07; 05.08; 02.09; 07.10; 11.11; 02.12.

Zgłaszając Chrzest dziecka przynosimy Akt urodzenia, Akt ślubu wydany przez Parafię, gdzie ślub był zawierany. Jest to jeden z tych  formularzy, który otrzymaliśmy z USC. Dla Rodziców Chrzestnych potrzebne jest zaświadczenie z Parafii ich miejsca zamieszkania /nie zameldowania/ stwierdzające że są ludźmi wierzącymi i praktykującymi. W przypadku urodzenia dziecka poza granicami naszej Ojczyzny Akt urodzenia wydany przez właściwy Urząd danego kraju dajemy do tłumaczenia zaprzysiężonego, z tym tłumaczeniem udajemy się do naszego USC w Koźminie Wlkp., gdzie otrzymamy Akt urodzenia dla dziecka. I z tym dokumentem zgłaszamy chrzest. Reszta j/w.

 

 

9. I Komunia św. w roku 2017 – odbędzie się w niedzielę 30 kwietnia o godz. 10.30. Zbiórka dzieci na dziedzińcu o godz. 10.10. Pozostałe informacje przekazywane będą podczas spotkań począwszy od lutego 1 raz w miesiącu. Przewidywany termin I Spowiedzi dla dzieci : koniec miesiąca lutego

 

10. Msza św. w I rocznicę udzielenia Chrztu św. o g. 16.30 – zapraszamy Rodziców, Chrzestnych i rodziny :  z I półrocza w dniu 10.06.2017 i z II półrocza - 16.09. 2017

 

11. Msza św. w rocznice zawarcia Sakramentu małżeństwa w roku 2017 :

 

5, 10, 15, 20, 25  lat      -  01  października g. 15.00

30, 35,40, 45, 50 lat      -  08  października g. 15.00

 

 

12. Duszpasterstwo Chorych 

 

Odwiedziny osób starszych i chorych ze Spowiedzią i Komunią św. w każdy I piątek miesiąca od g. 8.00.

Nowych chorych lub starszych zgłaszamy w Biurze Parafialnym lub w zakrystii po Mszy św. w sobotę lub niedzielę.

W każdy I piątek to około 52 chorych do odwiedzenia. Prosimy o wyrozumiałość w oczekiwaniu na przybycie kapłana.

 

13. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

 

Wyruszy XXIII Pielgrzymka z Koźmina i całego Dekanatu, w poniedziałek, 07 sierpnia 2017 r. po Mszy św. o godz. 7.00. Zapisy na Pielgrzymkę od 01 czerwca w zakrystii kościoła św. Stanisława BM. przy ulicy Klasztornej. Pielgrzymka będzie miała szczególny charakter : Rekolekcje w drodze, by wzmocnić naszą wiarę. Iść z Maryją, by jak Ona - od Zwiastowania aż po Krzyż – trwać w wierze i uwielbić Boga, ofiarowując nasze dary takie jak, trud pielgrzymowania, modlitwę, Eucharystię, budowanie wspólnoty. Będzie to też szczególne Dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży oraz utrwalenie wspaniałych przemyśleń z tych Dni i wskazań Papieża Franciszka.

Po pielgrzymce odbywają się kilka razy w roku spotkania dla kontynuacji wspaniałych przeżyć i zawierzenia swego życia Bogu przez ręce Maryi.

 

14. Msza św. dla Czcicieli św. Judy Tadeusza 28 października - sobota o godz. 18.00, natomiast Patronalne święto Kolejarzy przypada w dniu 25 listopada, też w sobotę – w ich intencji Msza św. o godz. 18.00.

 

15. Msza św. „Pasterka – W Polskich Olędrach 24 grudnia o godz. 22.00 w kościele Parafialnym o  godz. 20.00 dla dzieci oraz osób starszych   i o godz. 24.00 Pasterka właściwa.

 

16. Apel Jasnogórski odprawiamy od maja do końca września w każdą sobotę o godz. 21.00 przy grocie Matki Bożej.

 

17. Narzeczeni zgłaszają się w Biurze Parafialnym najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia Sakramentu małżeństwa. O ile małżeństwo zawarte

w kościele ma mieć skutki prawa cywilnego, przynoszą z Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych odpowiednie Zaświadczenie. Jest ono ważne w sposób nieprzekraczalny 6 miesięcy. Można przynieść na drugą rozmowę.

         Fakt przyjścia na zapowiedzi należy najpierw uzgodnić z Ks. Proboszczem celem ustalenia dogodnego dnia i czasu dla obu stron.  

 

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia się na zapowiedzi:

1.     Świadectwo chrztu   / jeśli chrzest miał miejsce poza parafią zgłoszenia ślubu/

2.     Świadectwo bierzmowania.

3.     Świadectwo religii z klasy VIII lub VI

4.     Świadectwo religii z Gimnazjum

5.     Świadectwo religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej, lub ponadgimnazjalnej.

6.     Zaświadczenie z Katechezy Przedmałżeńskiej.

O ile małżeństwo zawierane w kościele ma mieć skutki prawa   cywilnego   zaświadczenie   z   Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód. /Uwaga: ma ważność dokładnie sześć miesięcy/

 

18. Katecheza Przedmałżeńska.

·         Dla młodzieży, która uczy się w I, II i III klasie szkół Ponadgimnazjalnych obowiązuje nowy Program Przygotowania do Małżeństwa – katecheza prowadzona jest w 2 semestrach: jesiennym i wiosennym. Jest obowiązkowa.

·         Brakujące wpisy w indeksie uzupełniamy po uczestniczeniu w katechezie.

 

19. Katecheza uzupełniająca. Jeżeli ktoś ze starszej młodzieży nie ma Nauk z Katechezy musi już uczestniczyć w nowej formie przygotowań. Jeśli osoba zainteresowana nie posiada Indeksu, otrzyma na początku spotkań.

Do uczestnictwa w katechezie można przystąpić w dowolnym momencie. Natomiast trzeba mieć zaliczone później wcześniejsze katechezy. Katecheza ta obejmie 25 tematów. Program semestru jesiennego i wiosennego dostępny jest w Gablocie Ogłoszeń. Są wyznaczone tematy, tak, jak w Indeksie. Łatwo zorientować się, który temat brakuje. Trzeba go uzupełnić.  

 

20. Dla młodzieży, która w żaden sposób nie może spełnić powyższych warunków, organizować będziemy Katechezę Przedmałżeńską w miesiącach wiosennych w naszej Parafii /są to spotkania w Niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. o 15.45/ natomiast jesienią w Parafii św. Wawrzyńca. Katecheza ta będzie obejmować również 25 godzin konferencyjnych zgodnie z obowiązującym Programem Przygotowania. W spotkaniach tych może uczestniczyć tylko młodzież mieszkająca na terenie obu Parafii koźmińskich. Z pozostałych Parafii Dekanatu należy uzgodnić to indywidualnie z Ks. Proboszczem, który osobiście zgłasza ten fakt w naszych Parafiach.  Szczegóły będą podane w Ogłoszeniach.

 

21. W każdy piątek o godz. 19.30 zbiera się w Domu Katolickim Grupa Młodzieży "YOUR HOME". Jest tu zawsze zawiązanie wspólnoty, modlitwa, śpiew i dzielenie się radością życia. Odkrywamy w sobie dar Życia Bożego.  Zapraszamy !

 

22. Katecheza dla Dorosłych. Grupa Kręgu Biblijnego. Założycielem był ks. mgr lic. Piotr Bałoniak. Dzisiaj Grupę prowadzi Katecheta p. mgr lic. Marek Wieczny. Raz jeszcze zachęcam: przyjdźcie choć raz, by posmakować radości ze zrozumienia tekstów Pisma św. Każdego tygodnia otrzymamy tekst czytań mszalnych oraz podpowiedzi do rozważań mad Słowem Bożym. Można też zgłaszać swoje pytania, które przekazane nam, będą podpowiedzią do uaktualnień Homilii niedzielnej.

 

23. GRUPA  Odnowy w Duchu św. Jest Grupą modlitewną, zaangażowaną we wszystkie sprawy Parafii, Diecezji i Kościoła.

Ta grupa funkcjonuje w poniedziałki g.18.30 - spotkania prowadzi Ks. Wikariusz.

 

24. Parafia organizowała przez wiele lat letni wypoczynek dla dzieci. Wobec nikłego zainteresowania odstępujemy od tej działalności. Ale na wiosnę raz jeszcze ogłosimy zapisy chętnych. Jeśli się zbierze liczba chętnych dzieci - kolonię będziemy organizować wraz z UMiGm oraz ze Szkołami z terenu naszej Gminy.

 

25. Parafia posiada stronę internetową : http://www.swstanislaw.kozminwlkp.pl na której można znaleźć wiele bieżących informacji dotyczących organizacji życia parafialnego. Ogłoszenia te podawane są też w Gablocie Ogłoszeń w krużgankach i na tablicy zewnętrznej.

 

26. Rada Parafialna spełnia też rolę Rady Ekonomicznej – doradztwo w sprawach dotyczących strony materialnej Parafii.

 

27. Rada Duszpasterska. Spotkania Rady raz w kwartale lub częściej. Celem omówienie  prac związanych z formami duszpasterstwa. Doradztwo, oraz pomoc w przeprowadzeniu niektórych działań. W tym roku w związku z programem Duszpasterskim i będziemy spotykać się częściej.

 

  II. Program    gospodarczy    na rok   2017.

 

         W roku 2016 otrzymaliśmy ze Starostwa w Krotoszynie pomoc w wysokości 5.000 zł. Suma ta została wykorzystana na prace wykonane w krużgankach związane z przygotowaniem ogrzewania podłogowego. Jest już przygotowany kamień na położenie posadzki. Do tych prac przystąpimy jak tylko pozwoli pogoda. Trzeba oczywiście wykupić kamień na posadzkę. Ale mamy już na ten cel uzbieraną kwotę 34.000 zł. Potrzeba ok. 95.000. Myślę że tegoroczne ofiary z Daniny Parafialnej pomogą tę sumę uzbierać.

         Przystąpiliśmy też w roku ubiegłym do projektu renowacji zabytków drewnianych w kościołach Diecezji Kaliskiej. Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację na rewitalizację Organów, które są zabytkiem, właściwie jedynym w Polsce, z okresu baroku i budowanych w tym czasie instrumentów. Staramy się o kolejną pomoc dla rewitalizacji instrumentu organowego. Całość prac jest wyceniona na ok. 700.000 zł Te prace są możliwe do podjęcia tylko dzięki pomocy ze strony Ministerstwa.

         Do tego dochodzą jak zwykle bieżące prace przy wszystkich budynkach parafialnych.

         Dziękuję za bieżącą ofiarność i za Daninę Parafialną, dzięki którym to ofiarom można wiele prac wykonać.

          Parafia nie ma długu wobec centralnych urzędów kościelnych takich jak Seminarium, Katedra, Diecezja, Kościół Powszechny /świętopietrze/. Składamy ofiary na cele misyjne, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, oraz Kościołowi na Wschodzie. Również wywiązujemy się wobec Caritas Diecezji, oraz Caritas Polska. Bardzo dziękuję za sumienne składaną Daninę Diecezjalną. W minionym roku Daninę złożyło ok. 66 % Parafian.

         Tak jak w poprzednich latach nie usłyszycie żadnego nawoływania do składania ofiar.

 

III.  100-lecie objawień Maryjnych we Fatimie.

 

         W 1917 r. w Fatimie (Portugalia) Matka Boska sześciokrotnie ukazała się trójce pastuszków: sześcioletniej Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi oraz ich ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji. Jej objawienia zostały poprzedzone w 1916 r. trzema objawieniami Anioła Pokoju, który przedstawił się jako Anioł Portugalii. Miał on przygotować dzieci na spotkanie z Maryją.

         Objawienia Matki Boskiej w Fatimie miały miejsca kolejno: 13 maja, 13 czerwca, 13 lipca, 19 sierpnia, 13 września i 13 października. Ich głównym przesłaniem była konieczność nawrócenia, pokuty, modlitwy o pokój i koniec wojny (w latach 1914-1918 trwała I wojna światowa) oraz ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi.

Hiacynta opisała Matkę Boską, która ukazywała się dzieciom, jako Panią w białej sukni, promieniującą jak słońce. Jaśniała światłem jeszcze jaśniejszym niż promienie słoneczne, które świecą przez kryształowe naczynie z wodą.

W pierwszym objawieniu, które miało miejsce 13 maja, Maryja zapewniła dzieci, że przychodzi z nieba i poleciła im odmawiać różaniec, aby wyprosić pokój dla świata. Poprosiła je także, aby przychodziły w to samo miejsce przez 6 kolejnych miesięcy, dnia 13 o tej samej godzinie.

         W drugim objawieniu Matka Boża powiedziała Łucji, że Pan Jezus pragnie posłużyć się jej osobą, by ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Obiecała przy tym, że dusze, które ofiarują się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek, a Bóg obdarzy je szczególną łaską. Ponadto Maryja zapowiedziała zabrać wkrótce do nieba Franciszka i Hiacyntę, co też się stało – Franciszek zmarł 4 kwietnia 1919 r., Hiacynta 10 lutego 1920 r.

         Trzecie objawienie z 13 lipca przedstawiało wizję piekła i zawierało prośbę o odmawianie różańca. Matka Boża wyznała wówczas, że ratunkiem dla grzeszników jest nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Maryja przedstawiła również dzieciom tajemniczą wizję, która pozostała ukryta do 2000 r. jako tzw. trzecia tajemnica fatimska.

         Czwarte objawienie miało początkowo odbyć się 13 sierpnia, ale dzieci zostały aresztowane i przebywały w więzieniu. Ukazała się im dopiero sześć dni później. Matka Boża prosiła o Różaniec i ofiary wynagradzające za grzeszników idących do piekła. Zapowiedziała także październikowy cud. W piątym objawieniu, 13 września, Matka Boża ponowiła prośbę o odmawianie różańca, żeby uprosić koniec wojny. Szóste, ostatnie objawienie, 13 października 1917, było objawieniem szczególnym. Miał wówczas miejsce zapowiadany przez Matkę Boską wcześniej cud, który oglądało blisko sto tysięcy ludzi. Był to tzw. cud słońca – w pochmurną i deszczową pogodę nagle ukazało się słońce, które zaczęło wirować po niebie jak ogniste koło i zbliżać się do ziemi, rzucając promienie kolorowego światła. To niezwykłe zjawisko trwało około 10 minut. W tym krótkim czasie ziemia została całkowicie osuszona, a przemoczone ubrania wyschły. Biskup Fatimy w oficjalnym liście pasterskim na temat cudu pisał: Tysiące ludzi widziało ten taniec słońca... Widziały go osoby z różnych grup i klas społecznych, wierzące i niewierzące, dziennikarze głównych portugalskich gazet, a nawet ludzie przebywający poza miejscem zgromadzenia.

Podczas szóstego objawienia Matka Boska podała dzieciom swój tytuł – Matka Boska Różańcowa i nakazała wybudować kaplicę. Wypowiedziała również słowa: Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy. Podczas szóstej wizji dzieci zobaczyły także św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Matkę Boską Karmelitańską.

         Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że opiece Matki Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu dokonanego na jego życie właśnie 13 maja 1981 r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie.

         Beatyfikacja Hiacynty i Franciszka miała miejsce 13. maja 2000 roku, kiedy Jan Paweł II odwiedził sanktuarium w Fatimie. Siostra Łucja Dos Santos zmarła 13. lutego 2005 roku przeżywszy 97 lat. W trzecią rocznicę śmierci Łucji 13 lutego 2008 papież Benedykt XVI rozpoczął jej proces beatyfikacyjny, odstępując od prawa mówiącego, iż proces beatyfikacyjny kandydata może rozpocząć się najwcześniej pięć lat od jego śmierci.

            Tajemnice fatimskie

         Tajemnicami fatimski nazywa się tę część przesłania i wizji związanych z objawieniami w Fatimie, które początkowo nie zostały upublicznione przez wizjonerów. Dwie pierwsze zostały upublicznione w 1941 r., trzecia dopiero 26 czerwca 2000 r. przez Jana Pawła II.

Tajemnica pierwsza dotyczyła wizji piekła, którą Maryja przekazała dzieciom w 3. objawieniu.

         Tajemnica druga mówiła o odnosiła się do nabożeństwa Niepokalanego Serca Maryi. Zapowiadała także drugą wojnę światową oraz ogromne szkody, jakie Rosja miała wyrządzić ludzkości przez odejście od wiary i wprowadzenie komunistycznego totalitaryzmu, w tym prześladowania chrześcijan.

         Z kolei tajemnica trzecia była przeznaczona tylko dla papieży. Była w niej mowa o „białym kapłanie ginącym od kuli z broni palnej”, co część osób odnosi do zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981. Mówiąc ogólnie, zawierała symboliczną scenę, która zapowiadała to, co faktycznie spotkało Kościół w XX wieku, czyli prześladowania i męczeństwo.

 

 

CMENTARZ.

 

Śmieci na cmentarzu. Jest to problem, z którym musimy uporać się we wszystkich Parafiach.

W całym Dekanacie ustalamy  następujące opłaty za śmieci :

 

·         opłata za jedno miejsce 20 zł na rok.  /1 zł 67 gr /m-c/

 

·         za dwa miejsca 20 + 10 = 30 zł/rok

 

·         za każde następne o ile tworzą jedną bryłę grobu 10,-

 

·         za grób dziecięcy - 5 zł/na rok

 

·         Od  roku 2014 proszę w Biurach Parafialnych regulować opłaty za miejsce - odnawiamy opłaty co 20 lat. /Można też wnosić opłatę na krótszy okres po uzgodnieniu z Ks. Proboszczem/.  Proszę też przy grobach na cmentarzu św. Trójcy podać, kto jest opiekunem /właścicielem/ miejsca.

 

·         Na naszym cmentarzu jest uregulowanych ok. 20% opłat za miejsce, za śmieci ok. 25%. A opłaty dla Firmy wywożącej śmieci - nie pytają o ten problem.

 

 

Do naszej Parafii należy tylko cmentarz św. Trójcy. Miejsca na pozostałych cmentarzach regulujemy we Farze.

Jeszcze raz apeluję o systematyczne uiszczanie opłaty cmentarnej